Rondom het beoogde traject van de Lelylijn rijzen zorgen om het lot van de natuur. Dirk Pool en Wim van Wegen denken dat we daar niet zo bang voor hoeven te zijn. ,,Zorgvuldig landschappelijke inpassing zal een belangrijke rol spelen.’’ Lees volledig artikel.

Gelezen 481 keer!