Wie geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over de regio wil, kan volgens HoogOverijssel het beste terecht bij de ChristenUnie, GroenLinks, de SP of de Partij voor de Dieren. Een stem op de VVD wordt met klem afgeraden. De actiegroep heeft een stemwijzer opgesteld voor twijfelende kiezers. Lees volledig artikel.

Gelezen 436 keer!