Het college heeft op 1 maart 2022 het eindrapport ‘Wonen en golfen’ aan de gemeenteraad aangeboden. Met dit rapport geeft het college uitvoering aan de motie over het Flevo Golf Resort, zo meldt de gemeente Lelystad. De onderzoeker concludeert dat de enige mogelijkheid voor een oplossing gelegen is in overleg tussen Unigolf en gemeente. Het college volgt het advies op dat in het rapport is opgenomen en zet de gesprekken om een oplossing te vinden voort. Lees volledig artikel.

Gelezen 212 keer!