De krapte op het energienet in Flevoland is zo nijpend dat de gemeenten Lelystad en Dronten, de provincie en de netbeheerders Liander en TenneT via een taskforce (speciale werkgroep) samen in actie komen om met spoed oplossingen te bedenken. Bedrijven kunnen al een vergoeding krijgen als zij minder stroom afnemen van het elektriciteitsnet.

Gelezen 413 keer!