“Persoonlijk heb ik de injectie geweigerd vanwege tal van bezwaren. […] Omwille van de eed die ik heb afgelegd kan ik u deze injectie niet geven. Ik ben er namelijk niet van overtuigd dat ik u hiermee niet zal schaden. […] U zult uw prik krijgen van mijn assistente. Zij zal dit geheel uit vrije wil doen”. Dit zijn stukken tekst die zijn te lezen in de brief die dokter Ramdas van Gezondheidscentrum Kempenaar naar zijn patienten heeft gestuurd.

(foto boven Maps; foto onder uit 2008)

Een van zijn patienten en de Landelijke Huisartsen Vereniging hebben hier een melding over gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Deze geeft aan dat de patienten die gevaccineerd willen worden dit door de assisent kunnen laten doen. Wat het probleem is, is de volgende notitie in de patientenbrief: “Hierbij verklaart ondergetekende zichzelf uitgebreid geïnformeerd te hebben over wat deze Covid-19-injectie is en wat de mogelijke effecten zullen zijn. De injectie wordt geheel vrijwillig en niet onder druk genomen.” Volgens de inspectie zou tekenen voor vaccineren niet mogen en zal verder onderzoek doen naar deze zaak.

Het gehele artikel is hier te lezen. Laat jij je vaccineren?

Gelezen 845 keer!