Dit is de derde keer dat HelpLelystad zijn volgers helpt om te stemmen. Hieronder vind je de samenvattingen van de verkiezingsprogramma’s. Helaas heeft niet elke partij gereageerd op onze vraag om hun verkiezingsprogramma in maximaal 150 woorden samen te vatten. De partijen die wel hebben meegedaan laten zien dat ze op alle manieren hun kiezers willen informeren. Dank daarvoor!

Lijst van alle partijen op alfabetische volgorde:


1. CDA

Wij gaan voor samen omzien naar elkaar in een stad met:

1. Een betaalbaar thuis voor iedereen. Verder willen wij grond beschikbaar stellen voor woningbouwinitiatieven voor een groep inwoners.

2. Veilige wijken en bedrijventerreinen, criminaliteit en illegale kamerhuur pakken we daarom aan.

3. Goede zorg die beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar is. Het streven is een volwaardig ziekenhuis. Ook willen wij de huishoudelijke hulp versterken en een mantelzorgmakelaar.

4. Vervolgstappen zetten in de overgang naar schone energie. Wij laten hierbij geen mensen in de kou staan. De overstap moet betaalbaar en haalbaar zijn.

5. Realisatie van de afgesproken nieuwe basisscholen, niet weer vertraging. Verder willen wij investeren in sport door bijvoorbeeld sportvoorzieningen te vernieuwen.


2. ChristenUnie

3. D66

4. DENK

5. Forum voor Democratie

6. GBL (GemeenteBelangen)


7. Groen Links

GroenLinks Lelystad staat voor samen leven en wonen. Wij zetten ons in voor voldoende betaalbare woningen, in groene wijken. Die zijn niet alleen mooier maar ook beter tegen wateroverlast en goed voor temperatuurregulatie. Voorzieningen horen hier uiteraard ook bij. Wij hebben ons de afgelopen vier jaar dan ook bijvoorbeeld hard ingezet voor jeugdvoorzieningen, want jongeren maken de stad.

We streven naar een energieneutraal Lelystad vóór 2030 waarin we de auto veelal kunnen laten staan. Door het OV in Lelystad te verbeteren en meer ruimte te beiden aan fietsers willen we dat bereiken. De uitbreiding en opening van Lelystad Airport past niet bij ons idee voor een beter klimaat.

Zorg en welzijn zijn ook ontzettend belangrijk. De jeugdzorg moet beter geregeld worden en onze stad heeft recht op een volwaardig ziekenhuis.

Tot slot, wij zijn de hoofdstad van de natuur. Daarom willen we de losse natuurgebieden in Lelystad gaan verbinden.


8. InwonersPartij

Wij zetten ons in voor alles wat de kwaliteit van ons leven en ons geluk beïnvloedt.

Wij willen dat Lelystedelingen gelukkig kunnen zijn en kijken samen wat daarvoor nodig is. De overheid faciliteert dit proces en wordt dienstbaar aan uw geluk.

Wij zorgen ervoor dat u eerder bij plannen wordt betrokken.

Wij gaan daarom niet al onze ambities aan de voorkant uitwerken in programma’s en akkoorden. Wij willen ze juist de komende jaren met u samen ontdekken.

Wij gaan uit van vertrouwen in anderen, maar willen door eigen gedrag ook het vertrouwen in onze gemeente vergroten. 

De andere kant van deze medaille is het tonen van ons vertrouwen in de intenties, talenten en ideeën van onze inwoners. 

Wij leven in de overtuiging dat u het goed voor heeft met onze stad en dat u een waardevolle bijdrage kan leveren. 

Zo wordt onze stad elke dag mooier.

De InwonersPartij is er voor u!


9. Jong Lelystad


10. Leefbaar Lelystad

Leefbaar Lelystad is sinds 2002 een gevestigde politieke partij in Lelystad  welke op komt voor de belangen van onze inwoners.

Wij luisteren proactief waardoor Leefbaar Lelystad zich heeft ontpopt als grootste  lokale en constructieve partij. Geen politiek geneuzel, maar een helder gemeentelijk beleid waarbij Leefbaar Lelystad de discussie aangaat en een duidelijke mening heeft vanaf dag één.

Wij zijn in 2001 opgericht en zitten sinds 2002 in de gemeenteraad. Sinds die tijd hebben wij veel geleerd en inmiddels veel bereikt.

Zo leuk lokale politiek met een landelijke gedachten gang.

De lokale partijen zijn over het geheel genomen in Nederland de grootste partijen. De lokalen vertegenwoordigen zo’n 33 procent van de kiezers. En dat gaat zeker deze verkiezing meer worden.

Dat we met die lokale partijen  geen fractie kunnen vormen in Den Haag is vanwege het feit dat de belangen puur lokaal liggen.

Dit houdt in dat Leefbaar Lelystad uw belangen het beste kunnen behartigen, immers wij hebben geen enkele binding met welke landelijke partij dan ook.


11. MENS (Met Eigenheid Naar Samen)


12. Mooi Lelystad

  • Wij bouwen NIET in onze duurzame groen voorzieningen;
  • Versneld realiseren van betaalbare huur- en koopwoningen;
  • Wie een huis gaat bouwen gaat er zelf in wonen (geen pandjesbazen);
  • Wij schaffen de Hondenbelasting af;
  • Wij zijn voor een goed ‘dierenwelzijnsbeleid;
  • De minima hebben recht op subsidie voor een bezoek aan de dierenarts;
  • Wij trekken 200.000 euro uit voor eenzaamheidsbestrijding;
  • Kinderen verlaten de basisschool met een zwem- en fietsdiploma.
  • Wethouders zijn aantoonbaar ‘vak inhoudelijk sterke bestuurders’ en worden gekozen op basis van een raadsprogramma.

Zie ook ons verkiezingsprogramma: https://mooierlelystad.nl/wp-content/uploads/2022/01/Verkiezingsprogramma-2022-2026.pdf


13. Partij voor de Vrijheid


14. Partij voor logisch beleid

Partij voor Logisch Beleid is niet links, niet rechts en is ook geen middenpartij.

Wij zijn driedimensionaal en beslissen op basis van logica.

Geïntegreerd Logisch Beleid (GLB).

Wij zijn dus anders dan andere partijen.

Wij zijn volksvertegenwoordigers en vertegenwoordigen het belang van de kiezers.

Dus geen programma waar u het deels wel of niet mee eens zou moeten zijn.

Beloftes van 24 tot 4 jaar geleden zijn niet nagekomen.

Mensen zijn voor laagbouw komen wonen in Lelystad.

Daar houden wij ons aan.

Beloftes worden nagekomen. Dat eisen wij. Schoon Bovenwater (Inmiddels geaccordeerd met extra geld)

Wij zijn de enige lokale partij die bewezen heeft ook invloed te hebben buiten Lelystad.

Gecertificeerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVR), Raadslid van de week en verschenen in het boek “HOUD HET DICHT BIJ”.

Meegewerkt aan de competentie app voor raadsleden.

Wij vervullen uw wensen. Dat is ons doel en hoort bij een volksvertegenwoordiging. U bent ons heel veel waard.

Gun ons uw stem. Wij zijn het waard!


15. PvdA

16. SP

17. VVD


Nog steeds in twijfel? Doe een online stemhelp test: MijnStem.

Bekijk hier de kandidatenlijst voor de verkiezingen in 2022..

Gelezen 766 keer!