Stichting Welzijn Dieren Oostvaardersplassen doet een nieuwe oproep aan de provinciale politiek om heckrunderen uit het natuurgebied te halen. Lukt dat niet dan moet een groot aantal van deze grazers worden afgeschoten. De heckrunderen lijden honger, zegt Nico Dijkshoorn namens de stichting. ,,Elke winter komt deze ellende terug.’’ Lees volledig artikel.

Gelezen 497 keer!