Heeft de gemeente Lelystad het juiste tarief vastgesteld voor jeugdzorg door deze te baseren op prijsafspraken uit 2018? Zorgaanbieder Pluryn zegt dat de manier van werken anno 2021 onvergelijkbaar is en eist een kostendekkende vergoeding. De rechter moet zich hierover buigen. Lees volledig artikel.

Gelezen 606 keer!